Nekla - turystyka.nekla.eu

baner-rgk.jpg e05923c72f8f31f58cbc9c441189083b
Informacja o nowych stawkach za odpady
2015-07-29 Artur Kaczmarski
Powrót
Drukuj
Pdf
Wyraź
opinię
W związku z Uchwałą nr VI/63/2019 Rady Miejskiej Gminy Nekla z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i Uchwały nr VI/64/2019 Rady Miejskiej Gminy Nekla z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zróżnicowania stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od liczby mieszkańców zamieszkujących nieruchomość od 1 czerwca 2019 r. zmieniają się stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
Odpady segregowane – 17 zł za pierwszą osobę, druga osoba 15 zł, trzecia, czwarta, piąta i szósta osoba po 10 zł a siódma i dalsze po 6 zł.
Odpady komunalne zmieszane – 23 zł od pierwszej do czwartej osoby, piąta i szósta po 12,50 zł a siódma i dalsze osoby po 9 zł.
W przypadku dokonania opłaty za miesiące od czerwca do grudnia 2019 roku, według otychczasowych stawek, należy dopłacić różnicę wynikającą z nowo uchwalonej stawki.
Poniższa tabelka obrazuje opłatę miesięczną uzależnioną od ilości osób zamieszkujących w gospodarstwie.
Referat podatków, opłat lokalnych i gospodarki odpadami komunalnymi

Powrót
Drukuj
Pdf
Wyraź
opinię