Nekla - osp.nekla.eu

baner-rgk.jpg 33d42a0fb7d397a61e3276c02a0c1391
Informacja dla zainteresowanych uprawą maku i konopi włóknistych
2017-05-24 Artur Kaczmarski
Powrót
Drukuj
Pdf
Wyraź
opinię
artykuł archiwalny

Informujemy, że Sejmik Województwa Wielkopolskiego, po zasięgnięciu opinii Ministra Zdrowia i Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, podjął uchwałę Nr XXIX/757/17 z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawę maku i konopi włóknistych na terenie województwa wielkopolskiego w 2017 roku oraz rejonizacji tych upraw.  Uchwała opublikowana została w dniu 5 kwietnia 2017 r. w dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego pod pozycją nr 2942. Uprawa maku niskomorfinowego została określona w 32. gminach województwa wielkopolskiego na łącznej powierzchni 98 ha, natomiast uprawa konopi włóknistych w 34. gminach na ogólnej powierzchni 462,62 ha. Uchwała ustala również rejonizację upraw maku niskomorfinowego i konopi włóknistych w 2017 roku z podziałem na poszczególne gminy województwa wielkopolskiego. Ponadto informujemy, że prace nad projektem uchwały w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawę maku i konopi włóknistych na terenie województwa wielkopolskiego w 2018 roku oraz rejonizacji tych upraw rozpoczną się już w miesiącu listopadzie 2017 r., co spowodowane jest koniecznością przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały z Wielkopolską Radą Działalności Pożytku Publicznego i z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

Referat Gospodarki Komunalnej

Powrót
Drukuj
Pdf
Wyraź
opinię